top of page

    Services   
      שרותים       

01

טיפול תקופתי   

      

מסנן שמן מקורי 
מסנן אוויר מקורי/תואם

 מסנן מזגן מקורי/תואם 
    פלאש מנוע פנימי
שמן סינטטי מלא 

  VW Group לרכבי*

שמן קסטרול בלבד 

:בנוסף בטיפול המורחב יש להחליף 

סט טיימינג מקורי*

נוזל קירור*

Zerex / Castrol

 שמן גיר*
מקורי / MOTUL

מצתים* 

NGK / מקורי

טיפולים ברכבים היברידיים 

מתבצעים ע"י מכונאי מוסמך בעבודות תחזוקה ברכבי מתח גבוה

בהתאם להוראות היצרן


__________________
שעת עבודה 250 ₪ ומע"מ

 

02

מערכת הבלמים

החלפת צלחות בלם

​חריטת צלחות בלם

החלפת דסקיות בלמים

החלפה / תיקון בלם יד

החלפה / תיקון דרמים

החלפת גוז'ונים ואומים

כיוון גלגלים

 תעודות תקינות מערכת הבלמים

_________________

שעת עבודה 250 ₪ ומע"מ  

03

 

מכונאות כללית

מכונאות מנוע - טיימינג, ראש מנוע וכו

החלפת מנועים

החלפת גירים

החלפת רדיאטורים

ABS החלפת יחידות

החלפת אלטרנטורים

החלפת משאבות מים

 החלפת ציריות ומשולשים

החלפה ותיקון במסרק הגה

_________________

שעת עבודה 250 ₪ ומע"מ

 

04

דיאגנוסטיקה

 

אבחון תקלות במחשב רכב

סריקת מערכות ממוחשבת

 CHECK ENGINE נורת אזהרה

החלפת חיישנים וסלילי כרית אוויר

 

 

05

 

הכנה לטסט - מבחן רישוי שנתי

 

בדיקה והכנת רכב לטסט

החלפת נורות ומגבים

 שרות העברת רכב טסט שנתי

מתן אישורי תקינות לאחר תיקון

מתן אישורי תקינות מערכת הבלמים

*מתן אישור תקינות לרכב מיושן

bottom of page